De Boer & Ritsema
Een weg. Metafoor voor de verschillende aanpakken die DBR hanteren om de organisatie op weg te zetten

Aanpak

DBR focust zich op de organisatie in zijn geheel. We werken met het individu om hetzelfleiderschap te versterken en depersoonlijke ontwikkeling te ondersteunen. We werken aanteamontwikkeling via verschillendecoachingstechnieken om het samenwerken binnen teams te optimaliseren. Maar we focussen ons ook oporganisatieontwikkeling. Door enerzijds leiders te begeleiden in het overdragen van de urgentie, anderzijds medewerkers te ondersteunen in het afleren van ineffectief gedrag en het ontwikkelen van nieuwe gewoontes.

 

Iedercoachingstraject is uniek en wordt op maat vorm gegeven aan de hand van verschillendecoachingstechnieken en methoden om zo een succesverhaal te schrijven voor uw organisatie. 

 

Organisatieontwikkeling

Aanpak gericht op een duurzame gedrags- en cultuurverandering in de organisatie.

 

 

 

Talentontwikkeling

Trajecten die talenten boeien en binden en klaarstomen voor de toekomst. 

 

 

 

 

Teamontwikkeling

Een traject dat zich richt op het beter laten presteren van het team door een betere samenwerking.

 

 

 

(Executive) Coaching

Beide gaan om het effectiever maken van organisaties door persoonlijk leiderschap te versterken, maar de aanpak is verschillend.

 

 

Leiderschapsontwikkeling

Een traject dat zich richt op het ontwikkelen van leiderschapsvisie en het vaardig maken van leidinggevenden.

 

 

 

SPIRAL DYNAMICS

Spiral Dynamics geeft inzicht in zeven drijfveren. Het model beschrijft ‘hoe’ mensen waarnemen, denken, doen en welke behoeften daaronder liggen. Die verschillen per drijfveer.

Lencioni test

Volgens Lencioni wordt excellent teamwerk verkregen door de aandacht te richten op 5 pijlers: resultaatgerichtheid, verantwoordelijkheid nemen, betrokkenheid, openheid en vertrouwen.

Zelfleiderschapscan

Met de zelfleiderschapscan krijg je inzicht in hoe je je gedrag, je denken en je omgeving aanstuurt om optimaal te presteren.

 

Onze tevreden klanten

DBR werkt voor ambitieuze organisaties, teams en individuen die zich realiseren dat ‘de menskant’ essentieel is voor resultaat.

Erik Koenders en Wim ter Mate van DBR

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact op