De Boer & Ritsema
Een weg. Metafoor voor de verschillende aanpakken die DBR hanteren om de organisatie op weg te zetten

Lencioni test

Volgens Lencioni wordt excellent teamwerk verkregen door de aandacht te richten op 5 pijlers:
Resultaatgerichtheid • Verantwoordelijkheid nemen • Betrokkenheid • Openheid • Vertrouwen

 

Om te werken aan teamontwikkeling, hebt u inzichten nodig in wat speelt binnen het team. Met de Lencioni Test krijgt u alle thema’s in beeld en weet u welke thema’s belicht moeten worden voor een succesvolle samenwerking in gang te zetten.

Waarom is het belangrijk? 

 

Vertrouwen is de basis voor openheid. Wanneer teamleden zich gehoord en serieus genomen voelen, zal hun betrokkenheid toenemen voor de genomen besluiten. Dat is het fundament voor het nemen van de eigen verantwoordelijkheid en het willen bijdragen bij aan de collectieve doelen.  

 

Hoe doen we het? 

 

De Lencioni test bestaat uit 25 stellingen. Deelnemers geven met hun scores aan hoe ze de kwaliteit per pijler ervaren binnen hun team/organisatie. 

  

Het bespreken van de scores geeft inzicht in hoe de afzonderlijke teamleden de essentiële aspecten van teamleden ervaren. Ruimte geven aan deze beleving versterkt het onderlinge begrip en de onderlinge relaties en biedt mogelijkheden concrete acties in te zetten ter verbetering van de samenwerking. 

 

Wat levert het op?

 

Door een goed gesprek te voeren over de mate van ervaren vertrouwen, versterkt de openheid en betrokkenheid van de teamleden en daarmee de verantwoordelijkheid voor het bijdragen aan de teamresultaten.

Lencioniscan
De piramide van Lencioni. 5 succesfactoren van sterk teamwork

Onze tevreden klanten

DBR werkt voor ambitieuze organisaties, teams en individuen die zich realiseren dat ‘de menskant’ essentieel is voor resultaat.

Erik Koenders en Wim ter Mate van DBR

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact op