De Boer & Ritsema

De Boer &

Ritsema van Eck

DE MENSKANT VAN VERANDEREN

Team- en leiderschapsontwikkeling in organisaties

Welkom bij DBR, de business coach voor uw organisatie

Bij DBR richten we ons al meer dan 35 jaar op de ontwikkeling van teams en professionals door middel van coaching en training. Hierdoor verbeteren we de prestatie van uw organisatie.

 

We zijn uw sparringpartner als het gaat om de menskant van veranderen. Na de fase van strategie, structuur en systemen, begeleiden we u naar waardevol leiderschap. We focussen op inspiratie en motivatie (willen), op het versterken van essentiële vaardigheden (kunnen) en het creëren van een ondersteunende omgeving (mogen).

Het model willen-kunnen-mogen van DBR brengt ineffectieve patronen in gedrag en samenwerking in beeld
Welkom

Vraag de zelfleiderschapscan aan voor uw medewerkers

Een medewerker die over voldoende zelfleiderschap beschikt, is succesvol, zowel privé als op het werk. 

 

Vergroot het zelfleiderschap van uw medewerkers in 3 stappen met de Zelfleiderschapscan.

De 3 thema\'s van zelfleiderschap
Zelfleiderschap

Onze 3 pijlers

Wij inspireren mensen, teams en organisaties zich sterk te ontwikkelen. Zodat zij in hun kracht staan, optimaal samenwerken en zichtbaar betere resultaten boeken.

1. Individu

“Ik durf veel meer mijn plek te pakken waardoor mijn ideëen wel worden gehoord”

 

DBR versterkt het leiderschap en zelfleiderschap. DBR ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling van mensen door talent en kwaliteit expliciet te maken.

2. Team

“Doordat er meer vertrouwen is, spreken we elkaar meer aan en presteren we beter”

 

DBR daagt uw team uit via teamcoaching: ze checkt op de concreetheid van de collectieve teamdoelen, ze zorgt voor rolscherpte en een gezonde balans in de samenwerking.

3. Organisatie

“Van een wij/zij-dynamiek zijn wij toegegroeid naar een ‘samen cultuur’ waardoor we elkaar echt versterken"

 

Als bedrijfscoach kijkt DBR naar het groter geheel van interacties tussen verschillende afdelingen, rollen en teams.
Organisatieverandering staat gelijk aan gedragsverandering en hierin zijn leiderschap en zelfleiderschap key.

Download de gratis whitepaper

Ontdek het contrast tussen leiderschap en zelfleiderschap én het belang ervan voor uw organisatie

 

In deze whitepaper belichten we:

  • Dat iedereen leiding kan nemen, niet alleen hiërarchisch leidinggevenden
  • De basis van alle leiderschap is zelfleiderschap
  • Reflectie op je eigen zelfleiderschap

 

Voorbeeld van whitepaper zelfleiderschap en leiderschap in organisaties

Frequently Asked Questions

Organisatieverandering gaat over gedragsverandering. Dat gaat over mensen, over hoe zij leiden, samenwerken en communiceren. Dat gaat over ambities, verlangens, over wat hen motiveert en soms tegenhoudt, waar ze naar uitkijken en soms onzeker over zijn.

Een individueel traject bestaat standaard uit 6 tot 10 gesprekken van circa 2 uur alvorens het doel is bereikt. 

De kosten bedragen dan tussen de € 3.000 ,- en € 5.000 ,-

 

Een teamtraject duurt standaard 8 dagdelen, waarin gewerkt wordt aan het bouwen van vertrouwen, het versterken van de openheid, commitment en verantwoordelijkheid en het sturen op het waarmaken van de resultaten.

De kosten bedragen dan tussen de  € 8.000 ,- en € 10.000 ,-
 

Een organisatietraject is zelden standaard. Voor een omvangrijk traject bedragen de kosten tussen de €25.000 ,- en € 50.000 ,

Teams vormen de motor van de organisatie. In de complexiteit van de huidige matrix- organisaties waarin medewerkers in verschillende teams actief zijn, is aandacht voor (wisselend) leiderschap, rolscherpte en effectieve samenwerking onontbeerlijk.

Het start met een intake waarin gebouwd wordt aan vertrouwen en waarin de doelen expliciet worden gemaakt. De doelen vertalen we naar een programma, meestal modulair opgebouwd. Voor individuen vertaalt zich dat in een aantal gesprekken, nooit meer dan 10.

Al onze trainers werken minstens 20 jaar in het vak van veranderen. We gaan ervan uit dat wat zich in het contact afspeelt ook een rol speelt in het dagelijks leven van de professionals en teams die we ontmoeten. Kennis en modellen zijn verinnerlijkt en worden er enkel erbij gehaald om structuur te bieden voor wat zich in het moment afspeelt dan wel om een gemeenschappelijke taal te leveren.

Jantien Martin en Erik Koenders

De aandacht voor de menskant en persoonlijke groei heb ik dan ook het meest gewaardeerd.

Onze tevreden klanten

DBR werkt voor ambitieuze organisaties, teams en individuen die zich realiseren dat ‘de menskant’ essentieel is voor resultaat.

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact op