De Boer & Ritsema
De organisatie bestaat uit vele lagen, met elk hun eigen gevoelens, meningen en belangen. Hoe krijgt u iedereen op één lijn? Laat uw organisatie groeien met de ondersteuning van onze bedrijfscoaches.

Organisatie 

Worden er bezuinigingen aangekondigd? Of een nieuw systeem waar medewerkers mee moeten leren werken? Worden er afdelingen gefuseerd? Allemaal beslissingen van bovenaf, ook wel de bovenstroom genoemd. Maar wat betekent dat voor de medewerkers? Waarom moeten we van systeem veranderen als het oude goed werkt? Wat betekenen de bezuinigingen voor mijn rol binnen de organisatie?

 

Elke genomen beslissing, elke verandering heeft impact op de onderstroom. De onderstroom wordt gevormd door de onzichtbare beleving van die beslissing door de medewerkers. Elke medewerker reageert namelijk verschillend op een verandering. Van opluchting, eindelijk heeft het management het door, tot aan onzekerheid en weerstand. Hoe zorgt u dat medewerkers toch meegaan in de verandering? 

 

Het coachingstraject organisatie van DBR focust zich op organisatieontwikkeling. We richten ons op de onderstroom, de medewerkers. We begeleiden hen in het echt voelen van de urgentie, het loslaten van ineffectief gedrag en het ontwikkelen van nieuwe gewoontes.

 

Leiderschap en zelfleiderschap zijn de hefbomen naar verandering. We werken met heldere doelen en toetsen het draagvlak voor belang en urgentie van de verandering. We werken methodisch aan de hand van de  Lencioni Test en Spiral Dynamics (Drijfverenscan). Dit alles vertalen we naar de praktijk. Naar concreet gedrag en gewenste resultaten.

1.

Kernwaarden vertalen naar normgedrag om de strategische doelen te realiseren.

2.

Vertrouwen en samenwerking versterken tussen de verschillende (management)lagen binnen de organisatie.

3.

Het resultaat is een organisatie waar door het hoge niveau van zelfleiderschap, gedeeld leiderschap en empowering leiderschap ambities en doelen worden gerealiseerd.  

Aanpak voor organisatieontwikkeling

Iedereen en ieder traject is uniek en wordt op maat vormgegeven met onder andere een mix van onderstaande methoden.

Lencioni test

Volgens Lencioni wordt excellent teamwerk verkregen door de aandacht te richten op 5 pijlers: resultaatgerichtheid, verantwoordelijkheid nemen, betrokkenheid, openheid en vertrouwen.

 

Drijfverenscan

Spiral Dynamics geeft inzicht in zeven drijfveren. Dit model beschrijft ‘hoe’ mensen naar hun omgeving kijken, welke behoefte ze hebben en op welke manier ze geneigd zijn te reageren op omstandigheden. Die verschillen per drijfveer. 

Teamontwikkeling

Een traject dat zich richt op het beter laten presteren van het team door een betere samenwerking.

 

 

 

 

Sportbedrijf Rotterdam, tevreden klant DBR

De aandacht voor de menskant en persoonlijke groei heb ik dan ook het meest gewaardeerd.

Bas Theeuwen

Programmamanager Sportbedrijf Rotterdam

Onze tevreden klanten

DBR werkt voor ambitieuze organisaties, teams en individuen die zich realiseren dat ‘de menskant’ essentieel is voor resultaat.

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact op