De Boer & Ritsema
Rijstveld. Alle onderdelen vormen samen de organisatie

Organisatie 

De ontwikkeling van een organisatie gaat over het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen om succesvol te zijn en te blijven. De noodzaak kan worden ingegeven door externe factoren (bv. een veranderende marktvraag, digitalisering) en door interne factoren (bv. gebrekkige samenwerking).

 

DBR focust zich op het effectiever maken van het individu en het sterker maken van teams waardoor een organisatie beter presteert. We sluiten aan op kwaliteiten en drijfveren, dagen overtuigingen uit en verbeteren de onderlinge interactie tussen mensen én tussen teams.

 

Leiderschap en zelfleiderschap zijn de hefboom naar veranderingen. Het is de menskant van veranderen. Meer dan systemen, meer dan strategieën en structuren. En dat is onze expertise.

 

DBR werkt met heldere doelen. We toetsen de draagvlak voor belang en urgentie van de verandering. We werken methodisch aan de hand van het Lencioni model en Spiral Dynamics.

 

Dit vertalen we naar de praktijk, naar  concreet gedrag en gewenste resultaten. We zorgen voor energie door oplossingsgericht te werken en successen te boeken.

1.

Kernwaarden vertalen naar normgedrag om de strategische doelen te realiseren.

2.

Vertrouwen en samenwerking versterken tussen de verschillende (management)lagen binnen de organisatie.

3.

Het resultaat is een organisatie waar door het hoge niveau van zelfleiderschap, gedeeld leiderschap en empowering leiderschap ambities en doelen worden gerealiseerd.  

Aanpak voor organisatieontwikkeling

Iedereen en ieder traject is uniek en wordt op maat vormgegeven met onder andere een mix van onderstaande methoden.

Teamwerk met Lencioni

Volgens Lencioni wordt excellent teamwerk verkregen door de aandacht te richten op 5 pijlers: resultaatgerichtheid, verantwoordelijkheid nemen, betrokkenheid, openheid en vertrouwen.

 

Drijfverenscan

Spiral Dynamics geeft inzicht in zeven drijfveren. Dit model beschrijft ‘hoe’ mensen naar hun omgeving kijken, welke behoefte ze hebben en op welke manier ze geneigd zijn te reageren op omstandigheden. Die verschillen per drijfveer. 

Teamontwikkeling

Een traject dat zich richt op het beter laten presteren van het team door een betere samenwerking.

 

 

 

 

Sportbedrijf Rotterdam, tevreden klant DBR

De aandacht voor de menskant en persoonlijke groei heb ik dan ook het meest gewaardeerd.

Bas Theeuwen

Programmamanager Sportbedrijf Rotterdam

Onze tevreden klanten

DBR werkt voor ambitieuze organisaties, teams en individuen die zich realiseren dat ‘de menskant’ essentieel is voor resultaat.

Erik Koenders en Wim ter Mate van DBR

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact op