De Boer & Ritsema
Persoon die berg beklimt.

Aanbod

Als  bedrijfscoach vertrekt DBR vanuit uw vraag.

Voor welke uitdagingen staat u, uw team, uw organisatie? Gaat het om het vergroten vanzelfleiderschap van uw medewerkers? Wilt u uw  team beter laten samenwerken? Of gaat het u meer om de samenwerking tussen managementlagen onderling en/of management vs werkvloer te verbeteren? 

 

We brengen uw behoeften in kaart, we vertalen uw vraag naar vraagstukken rondom motivatie (willen), vaardigheden (kunnen) en omgeving (mogen) en brengen de ineffectieve patronen in gedrag en samenwerking in beeld. 


Ontdek onze drie coachingstrajecten die zorgen voor werkplezier en betere prestaties van uw organisatie.

Individu

• Zelfleiderschap versterken

• Beter omgaan met druk

• Je team meekrijgen

 

 

DBR ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei van professionals. Met een intake en onze Zelfleiderschapscan stellen we concrete doelen vast en stellen we een aanpak voor om het leiderschap en zelfleiderschap te vergroten.

Team

• Elkaar beter aanspreken

• Doorbreken van ieder-voor-zich mentaliteit

• Beter samenwerken 

 

Sterk teamwork zorgt voor sterke prestaties van de organisatie. Onze teamcoaches werken via coaching, training en intervisie toe  naar zelforganiserende teams die samenwerken als één. 

Organisatie

• Gedrag medewerkers in lijn brengen met visie

• Managementlagen beter laten samenwerken 

 

Als bedrijfscoach leiden we veranderingen binnen organisaties in transitie. Dit doen we door medewerkers de urgentie van de verandering te helpen begrijpenn het te leiden bij het loslaten van ongewenst gedrag en hen te ondersteunen in het ontwikkelen van nieuwe gewoontes. 

Jantien Martin en Erik Koenders
DBR heeft 35 jaar ervaring in het begeleiden van organisaties, teams en individuen naar inspiratie en resultaat.

Onze tevreden klanten

DBR werkt voor ambitieuze organisaties, teams en individuen die zich realiseren dat ‘de menskant’ essentieel is voor resultaat.

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact op