De Boer & Ritsema
[:swvar:text:119:]

Univé investeert in haar leiders van morgen

Univé is een coöperatieve verzekeringsorganisatie met 8 regionale Univé’s en 105 winkels verspreid over Nederland. Zij bieden hun klanten en 1,6 miljoen leden een ruim aanbod aan diensten en verzekeringen. Binnen Univé werken ongeveer 2800 medewerkers. Het team van Univé zet zich sinds 1974 dagelijks in om de financiële risico’s van hun klanten te beperken, zonder het oog op winst en vooral mét oog op elkaar!

door
category

De verzekeringswereld alsook Univé vinden zichzelf steeds weer uit. Goede en betaalbare oplossingen voor verzekeren worden continu ontwikkeld. Vraagstukken zoals digitalisering, de veranderende klantbehoeften, het bieden van innovatieve diensten en producten vragen veel van alle medewerkers in de organisatie: ieders talent doet ertoe en draagt bij. De grootste uitdaging voor Univé is dan ook om hun professionals klaar te stomen voor de toekomst zodat zij blijvend waarde kunnen toevoegen als individu en in teamverband. Maar hoe? 

Groeien in leiderschap, hoe doe je dat? 

 

Het boeien en binden van haar medewerkers is voor Univé belangrijk. Ze wil haar potentials de ruimte bieden om te groeien in hun leiderschap zodat zij optimaal kunnen blijven bijdragen aan de uitdagingen waar de organisatie voor staat.

 

Het kunnen omgaan met huidige en toekomstige uitdagingen, vraagt veel van de Univé professional. Het vraagt optimale samenwerking, verandervermogen, initiatief, reflectie vermogen en eigenaarschap.

 

Deze speerpunten werden dan ook door DBR in het leiderschapsprogramma verwerkt. Het leiderschapsprogramma richt zich op het ontwikkelen en versterken van persoonlijke leiderschapskwaliteiten en het versterken van het individu gekoppeld aan doelen en de veranderopgave uit hun eigen dagelijkse praktijk.

“Met het leiderschapsprogramma van DBR geven we aandacht aan ons belangrijkste kapitaal, onze professionals, we bieden ze de mogelijkheid om zichzelf en hun leiderschap te ontdekken en te ontwikkelen, te leren met collega’s en te bouwen aan een netwerk. Op deze manier investeren we in de toekomst van onze mensen en kunnen zij een waardevolle bijdrage blijven geven aan onze organisatie.”  
 
Marten Patist directeur HR Univé verzekeringen

We focussen ons op het trainen van vaardigheden en het verdiepen van inzichten bij de professionals vanuit 5 leiderschapscompetenties:
 

1. Focus: gericht op het stellen van doelen en planmatig en doelgericht (samen)werken

2. Beïnvloeden: gericht op het meekrijgen van anderen

3. Verbinden: gericht op het begrijpen van dat wat anderen beweegt

4. Persoonlijke kracht: gericht op jezelf staande houden, je eigen ‘emotiemanagement’

5. Reflectie: gericht op het bewust stilstaan en leren van situaties

 

Tenslotte biedt het programma de ruimte aan deelnemers om actief te participeren in projecten rondom strategische vraagstukken. Hierdoor worden aangereikte vaardigheden daadwerkelijk toegepast en krijgt ‘leren’ en ‘ontwikkelen’ de ruimte in de dagelijkse praktijk.

Hoe ziet het leiderschapsprogramma eruit?

 

Samen met onze externe HR collega’s van Univé en een interne MD commissie hebben we doelen, inhoud en werkvormen bepaald. Daarnaast hebben alle deelnemers hun eigen ontwikkeldoelen en motivatie voor dit traject gepitched. In het programma werken we met modellen en theorieën zoals de DBR drijfverenscan en maken we zaken vooral heel toepasbaar naar de praktijk van de individuele deelnemers. Zo werken we aan zichtbare effecten in praktijk.

 

Het traject is opgebouwd uit 5 verschillende elementen:

  • Interactieve trainingsdagen: 5 keer 2 dagen
  • Persoonlijke coaching en intervisie van het individu
  • Werken aan strategische opdrachten
  • Het betrekken van directe leidinggevenden van potentials via tussentijdse reflectie, we geven hen een rol in de praktijkopdrachten en inhoudelijke bijdragen in het programma.
  • Afsluitende sessie: presentatie van concrete resultaten aan een breed publiek vanuit alle lagen van de organisatie: bestuurders, leidinggevenden, oud-deelnemers en collega’s.

Wat heeft het leiderschapsprogramma gebracht?

 

"Het programma was voor mij een ontdekkingsreis, ik ben me veel bewuster geworden van mijn eigen kwaliteiten en drijfveren, ik voel me met meer stevigheid staan en heb veel concrete vaardigheden ontwikkeld die ik kan toepassen in de praktijk. Tenslotte was een toegevoegde waarde om dit met collega’s te doen, waardoor ik een rijk netwerk heb kunnen opbouwen” 

Lindy Borgman, Manager Innovatie Univé

In een periode van ongeveer 9 maanden, gerekend vanaf de start van het leiderschapsprogramma, verandert gemiddeld 35% van de medewerkers van rol en/of functie. Mensen komen dus letterlijk in beweging, hebben meer zelfvertrouwen om een nieuwe stap te zetten. Hiermee draagt het programma bij aan het behoud van belangrijke kwaliteiten en de behoefte aan persoonlijke groei en ontwikkeling van hun mensen. Het feit dat leidinggevenden binnen Univé de groei van hun mensen ondersteunen door ruimte te bieden aan deze doorstroom is een cruciale factor. Bovendien biedt deze ontwikkeling zo ook weer ruimte aan andere mensen.

 

Zelfs een jaar na het programma verandert gemiddeld nog 20% van de medewerkers van rol en/of functie. Waaruit blijkt dat het leiderschapsprogramma mensen ook echt aanzet tot denken, keuzes maken en een eventuele volgende stap.

 

Na afloop geeft maar liefst 90% aan zich veel bewuster te zijn van het eigen kunnen, gegroeid te zijn in specifieke vaardigheden (bv. het kunnen aansluiten bij een ander, overtuigingskracht, doelgerichter communiceren) en meer zelfvertrouwen te hebben.

 

Ook heeft het leiderschapsprogramma hen in staat gesteld om een netwerk binnen Univé te ontwikkelen welke de samenwerking en saamhorigheid binnen de organisatie heeft verbeterd en het delen van onderlinge kennis stimuleert.

Onze tevreden klanten

DBR werkt voor ambitieuze organisaties, teams en individuen die zich realiseren dat ‘de menskant’ essentieel is voor resultaat.

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact op